inschrijvingsformulier

vwLUCHTPOMPERS vzw

Ja, ik wil lid worden van VW Luchtpompers VZW en

Stort het lidgeld op rekening

BE13 9792 1836 9839

Naam en voornaam :

Straat en nr. :

Postnummer en woonplaats

Telefoonnummer: