Clubactiviteiten

Voor 2021 staan alvast volgende activiteiten op de agenda : 



Op dit moment is het nog onduidelijk welke activiteiten we in 2021 kunnen realiseren.  Heel wat van onze evenementen staat gewoonlijk in het voor- en najaar gepland.  Voor de activiteiten in het voorjaar is het nog onduidelijk of die wel zullen mogen doorgaan.  Voor onze eigen initiatieven hangen we vaak af van derde partijen (gemeentebesturen, andere verenigingen, dekenijen,...).  Ook zij kijken momenteel de kat uit de boom.  Van zodra alles weer op gang komt, kunnen we onze eigen initiatieven verder uitwerken en zal dit kenbaar gemaakt worden.


Ondertussen onderzoeken we ook de mogelijkheid om alternatieve initiatieven te nemen, zodat we onze leden toch een aantrekkelijk programma kunnen aanbieden.


Leden houden in elk geval best ons ledentijdschrift 'het Luchtpompertje' in de gaten.  Ook op onze Facebookpagina's zal elke activiteit aangekondigd worden.

PRP-logo-landscape-web
filip vreye
delaere-website
vandoorne - website